Statistilise analüüsi rakendamine Eesti Haigekassa raviarvetele

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös analüüsitakse Eesti Haigekassale saadetud raviarveid. Eesmärk on anda ülevaade regressioonanalüüsist diskreetsete argumentidega. Täpsemalt vaadatakse võtteid, kuidas suurte andmekoguste korral tagada arvutuslik efektiivsus ning kuidas parameetrite rohke mudeli korral anda sellele lihtne visuaalne interpretatsioon. Uuritakse mudeli headuse ja täpsuse näitajaid. Eelkõige pööratakse tähelepanu efekti suurusele ja selle tähtsusele. Olulisuse määramiseks tegeliku keskmise ja mudeli poolt ennustatud keskmise vahel võetakse kasutusele permutatsioonitest ja bootstrap-meetod.

Description

Keywords

üldine lineaarne mudel, regressioonanalüüs diskreetsete argumentidega, vähimruutude meetod, bootstrap-meetod, permutatsioonitest, bootstrap method, permutation test, least squares method, regression with dummy variables, general linear model

Citation