Tarkvara arendusprotsessi parendamine kasutades väledaid meetodeid finantsinstitutsioonides. LHV Panga juhtum

dc.contributor.advisorFredrik Payman Milani
dc.contributor.advisorPhD
dc.contributor.authorKilu, Erki
dc.date.accessioned2019-10-15T09:26:29Z
dc.date.available2019-10-15T09:26:29Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractTöökorraldus suurtes finantsinstitutsioonides ja finantstehnoloogia ettevõtetes on rajatud erinevatele alustele. Selgemalt kui kusagil mujal on see näha nende ettevõtete tootearenduses, kus tuleb välja oluline erinevus uue toote turule toomise kiiruses ja tarkvara arendusprotsessis tervikuna. Paljud finantsinstitutsioonid püüavad lahendada probleemi, mis on seotud tootearenduse ja tarkvara arendusprotsesside kiirendamisega, et vastata ärikeskkonnast tulenevatele muutustele.Ajalooliselt on suured finantsinstitutsioonid tuginenud oma tarkvara arendusprotsessides kose-meetoditele, mis tõid varem häid tulemusi, kuid mis ei vasta enam muutunud ärikeskkonnast tulevatele vajadustele. Suurem üleminek kose-meetodil toimivalt tarkvara arendusprotsessilt välk-meetodil toimivale tarkvara arendusprotsessile on nendes organisatsioonides toimunud alles viimase viie aasta jooksul. Uue põlvkonna finantstehnoloogia iduettevõtted on aga rajanud kogu oma tegevuse välk-meetodil põhinevale tarkvara arendusprotsessile.Magistritöö eesmärgiks on leida vastus küsimusele, kuidas skaleerida väledaid tarkvara arendusprotsessi meetodeid finantsinstitutsioonides. Selleks viiakse läbi LHV Panga tarkvara arendusprotsessil põhinev juhtumiuuring. Magistritöös kirjeldatakse LHV Panga olemasolevat tarkvara arendusprotsessi, analüüsitakse läbi teoreetiline kirjandus ja viiakse läbi praktilised intervjuud. Võttes arvesse analüüsi tulemusel kogutud tähelepanekuid, pakutakse LHV Panga näitel välja ettepanekud, kuidas kiirendada tarkvara arendusprotsessi finantsinstitutsioonis.Magistritöös tuuakse välja kaheksa ettepanekut protsessi kiirendamiseks LHV Pangas. Kogu organisatsiooni tasemel tuleb väledad meetodid ja juhtimiskultuur tervikuna kasutusele võtta laiemalt nii juhtimises kui ka äri-, toote- ja IT-arenduses. Selleks tuleb korraldada vajalikud koolitused. Meeskondade tasemel tuleb arenduse kiiruse tõstmiseks moodustada konkreetsed tootemeeskonnad, seada ühised eesmärgid kõikidele meeskonnaliikmetele ja anda meeskondadele suurem otsustusvabadus. Protsesside tasemel tuleb üle vaadata hetkel kehtiv tarkvara arendusportsess ning täiendada seda viimaste praktikate ja organisatsiooni enda poolt viimase viie aasta jooksul kogutud kogemustega. Tehnilisel tasemel tuleb automatiseerida tarkvara kasutuselevõtmisprotsess ja kasutada rohkem väiksematest osadest koosnevat infosüsteemi ülesehitust.
dc.description.abstractLarge financial institutions and fintech companies have fundamentally different ways of working. More clearly than anywhere else, this is seen in their product development cycles. There is significant difference in time to market for new products and in speed of software development. The problem where many financial institutions find themselves now is the need to respond faster to the changes in the business environment and have faster product and software development processes.Large financial institutions have historically relied on waterfall-inspired methods for software development. These methods have delivered great value for a long time, but are not corresponding to the current changing needs in the business environment. A larger shift from waterfall towards agile software development in these organizations has taken place just in the last five years due to the changes in the competition, where the new generation fintech companies have relied purely on agile development.In light of this context, this thesis addresses the research question of how agile software development process can be scaled up within the context of financial institutions. This is achieved by means of a case study carried out on LHV Bank software development process. The current processes at LHV Bank are mapped, suggestions for changes are derived through review of existing research on agile methods and from in-depth interviews. Based on the analysis, the findings that are the most important for benefiting from agile development are identified and suggested for improving the software development process at LHV Bank.There are eight key recommendations for improving the process at LHV Bank. On the organizational level, the agile methods and management culture should be introduced in larger scale, including the management, business, product and software development, with relevant trainings to be organized. On the teams level, to increase the efficiency of the development, concrete product teams should be assembled, common objectives set for team members and more autonomy given to the teams. On the process level, the agile development method used with its components should be reviewed by learning from the latest best practices and experience the organization has collected during the last five years when implementing agile practices. On the technical level, the release process should be automated and modular system architecture and microservices should be used more.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66122
dc.language.isoen
dc.titleTarkvara arendusprotsessi parendamine kasutades väledaid meetodeid finantsinstitutsioonides. LHV Panga juhtum
dc.title.alternativeSoftware Process Improvement Using Agile Methods in Financial Institutions. LHV Bank Case
dc.typeThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis.pdf
Size:
756.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format