Tõenäosuslik valikuuring tarkvara R pakettide "sampling" ja "survey" abil

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate statistikatarkvara R lisapakettide "sampling" ja "survey" funktsioonidest, millega saab teostada levinumaid tõenäosuslikke valikuid ja hinnata üldkogumi kogusummat ning selle dispersiooni. Iga töös kirjeldatud funktsiooni kasutamise kohta tuuakse vähemalt üks praktiline näide. Võimalusel lahendatakse sama näide mõlema paketi funktsioonidega, et tuvastada võimalikke erinevusi kahe paketi vahel. Eelistatumaks osutus pakett "sampling", kuna selle funktsioonidega saab teostada rohkem tõenäosuslikke valikuid ning hinnangute arvutamiseks kasutatakse kursuses "Valikuuringute teooria I" käsitletud valemeid.

Description

Keywords

valikuuringud, R (programmeerimiskeel), tõenäosuslikud valikud, hindamine, sample surveys, R (programming language), probability sampling, estimation

Citation