Happelisuse ja aluselisuse skaalade koostamine 1,2-difluorobenseenis

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Selles töös mõõdeti 11 happe ja 13 aluse suhtelised pKa ja pKaH väärtused 1,2-difluorobenseenis, kasutades UV-Vis spektromeetrilist meetodit ning loodi esmased happelisuse ja aluselisuse skaalad selles keskkonnas. Uuritud hapeteks olid 4 OH-hapet, 2 NH-hapet ja 5 CH-hapet. Uuritud alusteks oli 7 fosfaseeni ja 6 lämmastikheterotsüklit. Veenduti, et valitud UV-Vis spektromeetriline meetod on sobilik hapete ja aluste pKa ja pKaH väärtuste määramiseks 1,2- difluorobenseenis. Leiti, et hapete jaoks on 1,2-difluorobenseeni diferentseeriv võime parem kui atsetonitriilis ja sarnane 1,2-dikloroetaaniga. Aluste puhul leiti, et 1,2-difluorobenseeni diferentseeriv võime fosfaseenidele on parem kui atsetonitriilis, aga lämmastikheterotsüklite jaoks sarnane atsetonitriiliga. Loodud happelisuse ja aluselisuse skaalasid on võimalik kasutada lähtepunktina põhjalikumate happe-aluse tasakaalude uurimiste jaoks 1,2-difluorobenseenis.

Description

Keywords

UV-Vis spektromeetria, 1,2-difluorobenseen, pKaH, pKa

Citation