Empiirilise tõepära meetod valikuuringutes

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö eesmärk on anda ülevaade empiirilise tõepäraga lähenemisest suurusega võrdelise tagasipanekuga valiku näitel. Antud lähenemise korral saab moodustada disainipõhised usaldusintervallid üldkogumi keskmisele, kogusummale või kvantiilidele ning nende leidmisel pole vaja teada dispersiooni hinnanguid. Lisaks võrreldakse simuleerimisülesande abil saadud tulemusi varasemalt tuntud valemitega valikuuringutes. Uue meetodi tutvustamisel on aluseks võetud Berger ja De La Riva Torrese (2016) artikkel "Empirical Likelihood con dence interval for complex sampling designs".

Description

Keywords

lõplik üldkogum, valikudisain, tõepärafunktsioon, hindav võrrand, usaldusvahemik, finite population, sampling design, likelihood function, estimating equation, confidence interval

Citation