Uudistest tingitud negatiivsete emotsioonide regulatsioon: ümberhindamise strateegiate efektiivsus koroonaviiruse (SARS-CoV-2) kontekstis

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas uurimistöös hinnati nelja ümberhindamise strateegia efektiivsust koroonaviiruse teemalistest negatiivsetest uudistest tingitud emotsioonide reguleerimisel. Uuringus oli kokku viis tingimust: emotsiooni ja olukorra ümberhindamine, emotsiooni ja olukorra eesmärkide valguses ümberhindamine ning passiivne kontrolltingimus. Uuring viidi läbi kogemuse väljavõtte meetodi abil, kus inimestel (N = 736) tuli viiel järjestikusel päeval täita meili teel saadetud küsimustik. Uuring leidis, et koroonaviiruse teemalised uudised suurendasid inimestes hirmu, viha, vastikust ning vähendasid rahulolu, kergendust ja ootust. Ainukeseks efektiivseks strateegiaks emotsioonide reguleerimisel osutus emotsiooni ümberhindamine, mis vähendas negatiivsete, kuid ei suurendanud positiivsete emotsioonide osakaalu. Tulemustest võib järeldada, et ümberhindamine on efektiivne strateegia uudistest tingitud negatiivsete emotsioonide alla reguleerimiseks. Samuti toob uuring välja erinevate ümberhindamise strateegiate diferentseerimise olulisuse erinevates kontekstides.

Description

Keywords

emotsioonide regulatsioon, negatiivsed uudised, kogemuse väljavõtte meetod, emotion regulation, repurposing, reconstrual, negative news, experience sampling method

Citation