Digipädevusi arendava õpimängu “Häkkerite lahing” loomine

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö raames valmis hariv ja lõbus õpimäng „Häkkerite lahing“, mille eesmärgiks on õpetada vajalikke digipädevusi alg- ja põhikoolis käivatele noortele. Mängu küsimuste koostamisel lähtuti eelkõige Livingstone jt (2014) ja Lorenzi (2017) töödes välja toodud ohtudest ning DigComp digipädevuste raamistuses (Kluzer ja Pujol Priego, 2018) välja toodud oskustest ja teadmistest. Tegu on õpimänguga, kus tavalise lauamängu elemente on rakendatud hariduslike eesmärkide saavutamiseks. Mäng koosneb 12 tegelaskaardist (Lisa 2), mille on loonud tunnustatud Eest lasteraamatute illustraator Marja-Liisa Plats ning 150 kaitsekaardist (Lisa 3), mis on jaotatud viieks tasemeks. Lisaks on mängus kasutusel paha häkkeri tegevust kajastavad artefaktid: täringud ning pahavaražetoonid. Mängu on testitud nii koolitunnis kui väljaspool seda ning selle tulemusena võib kindlalt väita, et mäng motiveerib lapsi uusi teadmisi õppima ning aitab kaasa diskussiooni tekkele erinevate olukordade üle internetis. Mäng antakse välja 2019. aasta sügiseks kasutades osaliselt ühisrahastust ning osaliselt koostööd Telia Eesti AS Suurima Julguse algatusega. Ma väga loodan, et sellest magistritööst on tulevikus abi nendel, kes plaanivad mõnd õpimängu luua. Minu enda jaoks oli see protsess juba väga hariv ja lõbus väljakutse ning loodan, et mäng pakub uusi teadmisi ja mängurõõmu tuhandetele Eesti lastele.

Description

Keywords

Citation