Julian of Norwich'i „Revelations of Divine Love“: kontekst ja tõlgendus

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Lõputöö eesmärk on uurida konteksti, milles Norwichi Juliana elas ja kirjutas. Autor ei keskendu ühele konkreetsele reaaliale, vaid soovib tõlgendada laiemat konteksti läbi erinevate aspektide, mis võisid teose tekke- ja ilmumisloos rolli mängida, sh ajalooline, sotsiaalne ja teoloogiline kontekst, tekstilugu ja retseptsioon. Bakalaureusetööga püütakse vastata järgmistele küsimustele: 1) mis oli „Jumalike ilmutuste“ Sitz im Leben ehk teose aegruumiline kontekst; 2) kellele tekst oli mõeldud ja mida see võis lugejale tähendada; 3) kas uurimistöö korrigeerib uurija eelteadmisi, -hoiakuid ja -arvamusi; ning 4) kuidas oleks otstarbekas teemat edasi uurida.

Description

Keywords

Norwichi Juliana, „Jumalikud ilmutused“, kirjandusanalüüs, naismüstik, interdistsiplinaarsus

Citation