Hapniku redutseerimise uurimine plaatina nanoosakestel, mis on sadestatud turbast sünteesitud süsinikkandjale

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti hapniku redutseerimise reaktsiooni (ORR) Pt nanoosakestel, mis on sadestatud turbast sünteesitud süsinikalusmaterjalile kolme erineva meetodiga – kasutades redutseerijana NaBH4, etüleenglükooli või isopropüülalkoholi. Uuritavate materjalide füüsikaliseks karakteriseerimiseks teostati N2 sorptsioonianalüüs, röntgenstruktuurianalüüs ja termogravimeetriline analüüs. Elektrokeemiliseks karakteriseerimiseks mõõdeti materjalide elektrokeemiliselt aktiivne pindala (ECA) kolmeelektroodse süsteemiga 0,1 M HClO4 lahuses ja prootonvahetusmembraaniga kütuseelemendi (PEMFC) ühikrakus. Materjalide ORR-i kineetikat uuriti pöörleva ketaselektroodi meetodiga. PEMFC ühikrakus uuriti materjalide aktiivsust. Tulemustena leiti, et mida suurem on materjali ECA, seda suurem on ka katalüütiline aktiivsus. Võrreldes kommertsiaalse materjaliga (60% Pt on HSA Ketjenblack) on töös uuritud materjalid vähem aktiivsed.

Description

Keywords

PEMFC, komposiitkatalüsaator, turbasüsinik, katalüsaatori alusmaterjal, plaatina, ORR

Citation