DanceAct tantsustuudio reklaamiallikate analüüs

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöös uuritakse milline reklaamikanal tõi kõige rohkem inimesi DanceAct tantsustuudiosse ja milliseid informatsiooniallikaid DanceAct stuudio liikmed kasutavad kõige tihedamini. Vastused sellistele küsimustele aitavad stuudiol kiiremini areneda ja meelitada stuudiosse igast vanusest inimesi. Samuti huvitutakse reklaami väljumise ajalisest perioodist. Informatsiooni kogumiseks koostati ankeet. Tulemuste analüüsimiseks kasutati hii-ruut testi ning binaarset ja multinomiaalset Logit-mudelit.

Description

Keywords

hii-ruut test, binaarne Logit-mudel, multinomiaalne Logit-mudel, Chi-squared test, Binary Logit model, Multinomial Logit model

Citation