Mikrobioomil põhinevad ennustusmudelid soolevähi diagnoosimiseks

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Inimesega seotud mikroorganismide ehk mikrobioomi uurimisvaldkond on muutunud väga oluliseks personaalmeditsiini arengus. Sellest lähtuvalt uuritakse bakalaureusetöös mikrobioomi kasutamist soolevähi diagnoosimiseks. Bakalaureusetöö eesmärk on luua soolevähi ennustusmudelid, kasutades lisaks klassikalistele soolevähi riskiteguritele soolestiku mikrobioomi andmeid. Mudelite koostamisel tutvustatakse Selbal metoodikat, mis on väljatöötatud mikrobioomi andmete analüüsimiseks. Meetodit kasutades luuakse soolevähi ennustusmudelid viie erineva populatsiooni andmetel ning hinnatakse prognoosimudelite ennustusvõimet soolevähi diagnoosimiseks ning mudelite üldistusvõimet teistesse populatsioonidesse.

Description

Keywords

soolevähk, ennustusmudelid, mikrobioom, ROC-kõver, ROC-curve, colorectal cancer, microbiome, prediction models

Citation