Vereliistakute monoamiinioksüdaasi aktiivsuse seosed agressiivsusega

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Ensüümi vereliistakute monoamiinioksüdaasi (vMAO, MAO-B) aktiivsust on seostatud agressiivsusega, kuid seose suund on uuringutes erinev. Käesolevas töös uurisin Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuringu (ELIKTU) valimi noorema kohordi vMAO aktiivsuse seoseid agressiivsusega, arvestades ka suitsetamise ja soo mõju. Uurisin ka võimalikku U-kujulist seost. vMAO aktiivsust ja suitsetamise sagedust mõõdeti neljas vanuses: 9-aastaselt (n=583), 15-aastaselt (n=483), 18-aastaselt (n=454) ja 25-aastaselt (n=437). Agressiivse käitumise ajalugu mõõdeti samal valimil 25-aastaselt LHA (Life History of Aggression) küsimustiku abil. Dispersioonanalüüs, korrelatsioonid kui ka andmepunktide visualiseerimine näitasid negatiivseid seoseid vaid vMAO ja väljapoole suunatud agressiivsuse vahel eri vanustes, ning seosed olid pigem lineaarsed, seega U-kujulised seosed kinnitust ei leidnud. Madalama vMAO seos kõrgema agressiivsusega oli seda tugevam, mida väiksem oli aeg bioproovi võtmise ja agressiivsuse intervjuu vahel. Kovariatsioonianalüüsil jäid vMAO seosed agressiivsusega usaldusväärseks ka suitsetamise arvesse võtmisel, kuid soolised erinevused muutsid vMAO seosed agressiivsusega mitteoluliseks.

Description

Keywords

MAO-B, agressiivsus, suitsetamine, longituuduuring, MAO-B, aggressiveness, smoking, longitudinal design

Citation