Lünk kirjanduse ruumis. Võimalikke lähenemisi ühele kirjandusteoreetilisele mõistele

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö uurimisobjektiks on konkreetne kirjandusteoreetiline mõiste. Töö vältel selgub, et mõiste haakub küll kümnete teiste mõistete tähendusega, ent kasutan „lünka“ üldmõistena, mis peegeldab ka kõikide teiste toimimisloogikat. „Lünga“ eelistamine teistele tähistajatele/mõistetele põhineb sellel, et tegu on valdava eelistusega nii lugejateoorias kui ka paljudes narratoloogilistes uurimissuundades (mis lünga-teoreetiliselt on nii praegu kui ka ajaloolises plaanis domineerivad valdkonnad).

Description

Keywords

magistritööd, kirjandus

Citation