LC-MS analüüsimetoodika arendamine põletikuvastaste ainete määramiseks loomsetes maatriksites

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk oli töötada välja madalate avastamispiiridega ja selektiivne LC-MS metoodika põletikuvastaste ainete jääkide määramiseks loomsetes maatriksites. Uuritavateks ühenditeks olid ibuprofeen, ketoprofeen, fluniksiin, firokoksiib, meloksikaam, karprofeen ja atsetaminofeen. Analüütide lahutamiseks kasutati pöördfaasvedelikkromatograafiat ja eluentidena metanooli ning heksafluoroisopropanooli baasil puhverlahust. Analüütide detekteerimiseks kasutati kolmekordse kvadrupooliga massispektromeetrit mitme ülemineku jälgimise režiimis. QuEChERS prooviettevalmistusmetoodika arendamisel kasutati kanamaksa proove. Töö raames saavutati uuritud seitsme analüüdi jaoks optimaalsed kromatograafilise lahutuse ja tundliku massispektromeetrilise detekteerimise tingimused. Proovidest analüütide määramise saagised jäid vahemikku 53-78%.

Description

Keywords

QuEChERS, röövlind, maks, mittesteroidne põletikuvastane ravim, LC-MS

Citation