Muukeelse tudengi keeleline toimetulek ja vajadused ülikoolis

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tallinna Ülikool

Abstract

Uuringuprojekti „Erialakeeleõppe arendamisvajadused (2011-2012)“ raames valmis uuring „Muukeelse tudengi keeleline toimetulek ja vajadused ülikoolis“, mille eesmärgiks on kirjeldada õppekeelest erineva emakeelega tudengkonna toimetulekut eestikeelsete ülikooliõpingutega ja nende hinnangut neile pakutavale keeletoele. Uuringutulemused, mis toetuvad pea 900 Eesti tudengi ning 200 õppejõu vastustele, näitasid, et enamik muukeelseid tudengeid tuleb eestikeelsete õpingutega rahuldavalt või hästi toime. Muukeelsete tudengite peamisteks probleemideks peetakse ebapiisavat eneseväljenduse oskust ja loengutest arusaamist.

Description

Uuringuprojekti „Erialakeeleõppe arendamisvajadused (2011-2012)“ uuringuaruanne.

Keywords

võõrkeel, õppimine, toimetulek, õppimine, keeleoskus, kõrgharidus, üliõpilased, eesti keel, venekeelsed, eesti keel kui teine keel

Citation

Collections