Combined method for establishment and dissemination of the international temperature scale

Date

2013-05-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Kaasaegse ühiskonna konkurentsivõimeliseks ja jätkusuutlikuks toimimiseks on oluline tagada mõõtetulemuste usaldusväärsus ja rahvusvaheline ekvivalentsus. Usaldusväärsed mõõtmistulemused on vajalikud teadusuuringutes, tööstuses, kaubanduses, riiklikus järelevalves, meditsiiniteenuste osutamisel, keskkonnakaitses ja paljudel teistel erialadel. Lisaks riigisiseste mõõtetulemuste seostatuse kindlustamisele tuleb igal riigil täita ka rahvusvahelisi leppeid, mis soodustavad riikidevahelist kaupade ja teenuste vaba liikumist ning aitavad tugevdada riigi majanduslikku arengut ja konkurentsivõimet. On heaks tavaks, et iga iseseisev riik hoolitseb riikliku mõõtesüsteemi arendamise ja toimimise eest. Enamike riikide mõõtesüsteemide arendamine on kestnud juba rohkem kui sada aastat. Aeg-ajalt tekib uusi iseseisvaid riike, mille arenev majandus vajab suhteliselt kiireid lahendusi usaldusväärsete mõõtetulemuste tagamiseks. Riikliku mõõtesüsteemi ja riigietalonide vajadus Eestis tekkis eelmise sajandi üheksakümnendatel aastatel. Riigietalonide arendamine on aeganõudev ja ressursimahukas protsess, mida tuleb piiratud vahendite optimaalseks kasutamises hoolikalt planeerida. Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium kaardistas 2002. aastal mõõteteenuste vajadused, mille tagamiseks oli tarvilik välja arendada etalonibaas Eestis. Vajaduste rahuldamiseks arendati välja riigietalonid rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS 90 taasesitamiseks mõõtepiirkonnas (-40 ... +300) °C ligikaudsel laiendmõõtemääramatuse tasemel 10 mK. Antud mõõtemääramatuse tase on üldjuhul suurem kui temperatuuriskaala esitamisel primaartasemel, kuid sellist taset on keeruline saavutada ainult sekundaarseid vahendeid kasutades. Seetõttu on temperatuuriskaala esitamiseks Eesti riigietalonilaboris (Metrosert) arendatud primaar- ja sekundaarmeetodeid kombineeriv meetod. Eesti temperatuuri riigietaloni näitel kirjeldatud meetod on kasutatav ka teistes laborites, mille eesmärgiks on tagada mõõteteenused sarnasel mõõtemääramatuse tasemel. Väljaarendatud meetod toetab laia valikut erinevaid mõõterakendusi sh kõikide teiste Eesti riigietalonide mõõtevõimet.
Reliability and international equivalence of measurement results are important issues in sustainable operation and development of the modern society. Discrepancies in measurement results have even been identified as one of the major barriers to trade and innovation. It is a common practice that each independent country has established a national measurement infrastructure. In most countries these infrastructures have been developed in a process of scientific research over more than hundred years. Nevertheless new independent countries with evolving economy and needs for a reliable metrology system are still emerging. This was also the case for Estonia, where the development of national standards and measurement scales started only in the 1990-s. Establishment of a new national measurement standard must be designed carefully for optimal use of limited resources. The study describes establishment and dissemination of the national temperature scale in Estonia with the link to the international temperature scale ITS 90 in the temperature range from 40 °C to +300 °C with approximate expanded measurement uncertainty of 10 mK. The temperature range and uncertainty level originate from the actual needs mapped by a special survey carried out by the Ministry of Economic Affairs and Communications in 2002. The stated uncertainty level is generally larger than usually obtained by primary realizations, but too small to be achieved by secondary methods only. Therefore the temperature scale is established by combining primary and secondary techniques of the ITS 90. The combined method for establishment of the temperature scale is described on the example of Metrosert – the laboratory for national standards in Estonia, but it can be also applied in other laboratories aiming the similar measurement range and capability. The methods described in the study are important as they support wide area of measurement applications including establishment of all officially approved national measurement scales in Estonia.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

temperatuur, mõõtmine, standardimine, etalonid, Eesti, temperature, measuring, standardization, measurement standards, Estonia

Citation