Interest rate influence on the behavior of economic subjects

dc.contributor.authorTuusis, Danel
dc.date.accessioned2010-09-23T10:05:24Z
dc.date.available2010-09-23T10:05:24Z
dc.date.issued2010-09-23
dc.description.abstractDoktoriväitekiri uurib intressimäärade mõju majandussubjektide käitumisele. Majandussubjektide kõikvõimalikest käitumissituatsioonidest hinnatakse käesolevas töös ainult neid käitumissituatsioone, mis on eelnevate uuringute põhjal enim mõjutatavad intressimäärade muutustest ning omavad mõju majandusele rahapoliitika mõjukanalite mõttes. Doktoriväitekiri on jagatud kolmeks uurimusülesandeks. Esimene uurimisülesanne on analüüsida eraisikute laenamist ja leida laenamist mõjutavad tegurid. Tegurite osas on olulisemad tarbimisega seotud tegurid; laenu intressiga seotud tegurid on pigem väheolulised. Töös on vaadeldud ka laenuturu riskigruppide käitumist ning kirjeldatud riskigruppi identifitseerivaid parameetreid. Teine uurimisülesanne on leida Eesti ettevõtete investeerimisotsuseid mõjutavad muutujad. Olulisteks käitumisteguriteks Eesti ettevõtete investeerimisotsuste tegemisel on investeerimisprojekti riskidega seonduvad aspektid, samuti ka ettevõtte likviidsuspiirangud ning ettevõtete üldise majandususaldusega seotud probleemistik. Intressimäärad ettevõtete investeerimisotsustuses on pigem ebaolulised. Kolmas uurimisülesanne on seotud ettevõtete hinnakujundusega ja erinevate muutujatega hinnakujundusel. Ettevõtete hinnakujunduses on keskendutud kulupõhisele hinnakujundusele (ingl. cost-plus pricing) kui enamlevinud hinnakujundusmeetodile nii Eestis kui ka mitmetes teistes riikides. Kulupõhise hinnakujunduse laia rakendatavuse tingib mitmetasemeline hinnakujundus, mis selgitab vastuolu kulupõhise hinnakujundusmeetodi rakendatavuse ja kasumi maksimeerimise printsiibi vahel. Mitmetasemeline hinnakujundus selgitab muuhulgas ka kulupõhise hinnakujunduse erineva rakendatavuse tööstusharuti, valuutakursside erineva mõju eri tööstusharude hinnakujundusele ning intressimäärade vähese mõju kulupõhise hinnakujundusmeetodi rakendusel. Töö kokkuvõtvas osas vaadeldakse saadud ettevõtete ja eraisikute käitumisaspektide tulemusi monetaarpoliitika mõjukanalite kontekstis. Eraisikute finantskäitumise analüüs viitab otsese rahapoliitika siirdemehhanismi ja vahetuskursikanali olulisusele; samuti on pigem oluline majandususalduse kanal. Ettevõtete finantskäitumine osundab vahetuskursside kanali ja krediidikanali olulisusele; samuti on pigem oluline majandususalduse kanal.et
dc.description.abstractThe dissertation studies the interest rate influence on the behaviour of economic subjects – companies and private persons – analyzing in detail the motivations behind those different behavioural aspects, and discuss the results of the analysis in the efficiency context of different channels of monetary transmission mechanisms. Whereas different activities of economic subjects have different influences on the overall economic activity, the most influential activities of economic subjects were chosen for detailed study in the current dissertation. The three distinct empirical studies presented in separate chapters of the empirical part represent three research tasks discussed below. The first research task is to find determinants of borrowing behaviour of private persons in Estonia. The most influential determinants of borrowing activity are related with the consumption motives whereas the interest rates play rather modest role determining borrowing activity. The study includes also the behaviour of risk-group people where the determinants of risk groups are analysed. The second research task is to find determinants of investment activity of Estonian companies. The most important determinants are related with the uncertainty issues as well as liquidity constraints and business confidence determinants. Cost-of-capital determinants are rather unimportant on deciding investments. The third research task is to investigate the price setting motives and mechanisms in companies, and analyze the interest rate influence on pricing. On the focus of the study is the cost-plus pricing method as the most popular pricing method within companies. The frequent usage of the cost-plus pricing could be explained through the multilevel price management which could explain the low influence of the cost-plus pricing on final price settings. Multilevel price management would also explain the different usage of cost-plus pricing methods in different industries, the industry-dependency of the exchange rate influence to prices as well as the low influence of interest costs to prices despite the high implementation rate of cost-plus pricing method. On conclusion part of the dissertation the interest rate influence on the behaviour of economic subjects is discussed beside their possible influence on the monetary transmission mechanisms. On behaviour of households the direct monetary transmission channel and exchange rate channel are significant as well as risk-taking channel is rather significant. On behaviour of companies exchange rate channel and balance sheet channel are significant as well as risk-taking channel is rather significant.En
dc.identifier.isbn978–9949–19–465–0 (trükis)
dc.identifier.isbn978–9949–19–466–7 (PDF)
dc.identifier.issn1406–1309
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/15318
dc.language.isoenet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes Rerum Oeconomicarum Universitatis Tartuensis;31
dc.subjectdoktoritöödet
dc.subjectmajandusteaduset
dc.subjectintresssimääradet
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleInterest rate influence on the behavior of economic subjectsen
dc.title.alternativeUurimusi intressimäärade mõjust majandussubjektide käitumiseleet
dc.typeThesisen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
tuusis_danel.pdf
Size:
985.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
506 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: