Eesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuring

Date

2017

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ernst & Young

Abstract

Uuring annab ülevaate 2015. aastal Eesti kõrgkoolide lõpetanute õpingute-aegsest ja lõpetamisejärgsetest tegevustest, toimetulekust tööturul ning omandatud pädevustest ja rahulolust õpingutega. Uuring viidi läbi veebiküsitluse vormis, millele vastasid nii Eesti päritolu kui siin välisüliõpilastena õppinud tudengid (viimaste lõpetamisaastad 2013-2015). Lisaks viidi läbi intervjuud välisüliõpilastega, saamaks neilt täpsemat tagasisidet välisüliõpilaste õpingutega rahulolu osas. Uuringust selgus, et üldiselt on Eesti kõrgkoolide vilistlaste rahulolu omandatud haridusega kõrge, eriti eriala valiku ja tööturul toimetulekuga samas kui vähem ollakse rahul praktikavõimaluste ning õppetöö korraldusega. Seda kinnitasid nii Eesti päritolu kui välistudengid. Ka iseloomustab Eesi kõrgkoolides õppijaid aktiivsus tööturul - võrreldes varasemate aastatega on kasvanud nende vilistlaste osakaal, kes õpingute ajal töötavad. Pärast õpinguid on kõrge tööturul hõivatute osakaal (84% vastanutest), seejuures 3/4 lõpetanutest töötab oma erialale lähedasel töökohal. Peaaegu pooled vilistlased jätkavad edasiõppimist või kavatsevad seda lähitulevikus teha.

Description

Keywords

kõrgharidus, vilistlased, kõrgkoolid, rahulolu

Citation

Collections