Huumori positiivne roll sotsiaaltöös sotsiaaltöötajate perspektiivist

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu bakalaureusetöö eesmärgiks oli sotsiaaltöötajate kogemustele tuginedes selgitada välja ja analüüsida huumori positiivset rolli ning tähtsust sotsiaaltöös. Uurisin sotsiaaltöötajate arvamust ning seisukohti huumori rollist sotsiaaltöös, seda nii igapäevatöös, enesehoius kui ka kolleegide omavahelises suhtluses. Andmete analüüsimisel moodustusid kategooriad peamiselt uurimisküsimuste ja intervjuukavas paika pandud teemablokkide abil. Oma kolmele uurimisküsimusele sain kokkuvõtvalt järgmised vastused: 1. Kuidas mõjutab huumor sotsiaaltööd igapäevaselt sotsiaaltöötajate seisukohast? Intervjueeritavad sotsiaaltöötajad leidsid kõik, et nende elus ja igapäevatöös oon huumoril oluline koht. Sellel on positiivne mõju nii klientidega kui ka kolleegidega suhtlemisel. Huumorit saab kasutada kui tööriista ning enesehoiu perspektiivist kasutatakse tervislikku huumorit heaolu tõstmisel. 2. Millised on sotsiaaltöötajate humoorikad kogemuslood seoses klientide, kodukülastuste kui ka töö endaga? Sotsiaaltöötajad jagasid erinevaid humoorikaid kogemuslugusi nii klientide kui ka kodukülastustega, mis tõendasid asjaolu, et huumor ja “nali” on osa igapäevasest sotsiaaltööst. Heatahtliku huumori noodiga lugusid oli rääkida igal ühel ning ka nende endi jaoks oli vabastav huumorist kui eraldi seisvast aspektist sotsiaaltöös rääkida. 3. Milline roll on huumoril sotsiaaltöötajate omavahelises suhtluses sotsiaaltöötajate kogemusest? 4. Sotsiaaltöötajate sõnul on omavaheline huumor, “lõõpimine”, siseringinaljad jne igapäevane nähtus kolleegidega suhtluses. Läbi huumori ja humoorikate ütlemiste võimendatakse ja toetatakse üksteist ning suurendadakse tööalast ühtekuuluvuse tunnet. Antud bakalaureuse töö on vaid üks väike killuke huumori olemusest ning selle positiivsest rollist sotsiaaltöös. Ilma positiivseta pole negatiivset ning huumoril ning selle käsitlemisel on ka kindel negatiivne pool olemas, mida tuleks samamoodi lähemalt uurida. Samuti on suur roll ka klientidel kui rääkida huumorist sotsiaaltöös ja kliendi vaatest. Ülimalt oluline on teadvustada ning arvestada kliendi tunnete ja arusaamadega, mis oleks samuti üheks huvitavaks uurimisvaldkonnaks. Huumor üldiselt ka töökohal ja erinevates organisatsioonides väärib suuremat tähelepanu ja kaardistamist, selle potensiaali parandamaks nii töökoha sisekliimat kui ka tulemusi hinnatakse veel madalalt.

Description

Keywords

Citation