L'assignation du genre grammatical en français

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas uurimistöös võrreldakse eestlaste ja venelaste võimekust määrata prantsusekeelsete nimisõnade sugu. Töö eesmärk on välja selgitada, milliste vahenditega kumbki keelegrupp sõnade soo valib ning kuidas neil määramine õnnestub. Frédéric Gareau uurimuse eeskujul, uurin kahte keelegruppi, mis soo kategooria poolest erinevad täielikult – eesti keel, kus puudub grammatilise soo kategooria ning vene keel, kus lisaks naissoole ja meessoole on ka kesksugu. Esitan kaks põhilist hüpoteesiselle kohta, millest soo määramisel lähtutakse. Need on keeleülekanded ja prantsusekeelsete sõnalõppude kasutamine. Töö jaguneb kolmeks põhiosaks : teooria, metodoloogia ning tulemused. Teooria osas käsitletakse nimisõnade soo kategooriat prantsuse keeles ja vene keeles : millised sood eksisteerivad ning mille kaudu on neid võimalik eristada (sõnalõpud). Uurin ka venelaste keeleülekandeid soomääramisel, s.t kas nad kasutavad vene keelt, et määrata prantsusekeelsete sõnade sugu. Eestlaste seas püüan vaadata, kas nad pööravad tähelepanu sõnade lõppudele ja milliste sõnade lõppudele.
Dans le cadre de ce mémoire nous analyserons l’assignation du genre en français langue étrangère (désormais FLE). Le but est d’examiner et de comparer comment le genre grammatical en français est défini par les membres de deux groupes dont la langue maternelle est différente. Dans cette recherche nous nous concentrerons sur deux groupes de langues maternelles différentes : des estophones et des russophones. Dans les deux cas nous observerons les problèmes qui se présentent et la façon dont le genre grammatical est assigné par les apprenants de FLE.

Description

Keywords

prantsuse keel, nimisõnad, grammatiline sugu

Citation