Väikeriigi kultuuridiplomaatia Eesti näitel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kuna võim on nihkumas riikidelt võrgustikele, saavad edukad olla need riigid, kes suudavad meelitada ja mobiliseerida võrgustikke koostööks. Selleks on vaja teiste riikide usaldust ja austust, mis omakorda eeldab tööd riigi mainekujunduse ja atraktiivsusega. Väikeriikide jaoks on aga veelgi olulisem saavutada positiivne kuvand välismaailma ees, et kompenseerida oma väiksusest ja ressursside piiratusest tulenevaid puudusi. Läbi kultuuri on võimalik tutvustada ja lähendada riike, ka mõjutada, luua positiivset kuvandit ning liita inimesi. Hästi planeeritud kultuuridiplomaatia saab panustada rahvuslike huvide kaitsesse võõrsil. Kultuuridiplomaatia praktilisi meetodeid on vähe uuritud, eriti Eesti kontekstis. Ka vastavate ministeeriumide aastaaruanded ei ole avalikud, mistõttu viib autor läbi juhtumiuuringu Eesti kultuuridiplomaatiast eesmärgiga välja selgitada, kas ja kuidas Eesti kultuuridiplomaatia toetab riigi rahvuslikke huve. Uuringu tulemusel saab öelda, et Eesti kultuuridiplomaatia panustab riigi rahvuslike huvide ja välispoliitiliste eesmärkide saavutamisse, kasutades selleks erinevaid koostöövorme nii riikide, välisriigi strateegiliste partnerite kui kultuurikollektiivide vahel. Tähtsal kohal on uute kontaktide loomine ja hoidmine ning Eesti ja välisriigi kultuuritegijate ühendamine. Tegevuse üldeesmärgiks on usalduse ja ühise mõttevälja tekitamine ning koostöö jätkusuutlikkus tuleviku perspektiivis.

Description

Keywords

Citation