Eesti psühhoterapeutide eneseteraapia kogemuse, kaastunde rahulolu ja kaastundeväsimuse uuring

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kaastundeväsimus ja –rahulolu võivad olulisel määral mõjutada psühhoterapeudi tõhusust. Käesolev uurimistöö uuris Eesti psühhoterapeutide professionaalset elukvaliteeti ning eneseteraapia kogemust. Selle uurimiseks kasutati ProQOL-5, enese-stigma testi ja antud uurimuse jaoks loodud küsimustikku eneseteraapia kogemuse kohta. Tulemustest selgus, et kaastunde rahulolu keskmine oli kõrge (42,08; SD = 4,77), läbipõlemise keskmine oli madal (19,51; SD = 4,13) ja STS’i keskmine oli madal (18,84; SD = 4,43). 96,1 % valimist olid vähemalt korra osalenud eneseteraapias, 50 % valimist tegid seda pidevalt. Kinnitust said ainult nullhüpoteesid – eneseteraapial, psühhoteraapia koolkonnal, praktiseerimise ajal ja mahul ei olnud statistiliselt olulist mõju läbipõlemisele, kaastunde rahulolule ja STS’ile. SSOSH’i erinevused vastavalt eneseteraapia kogemusele ei olnud statistiliselt olulised.

Description

Keywords

eneseteraapia, psühhoterapeut, kaastunderahulolu, ProQOL-5, personal-therapy, compassion satisfaction

Citation