Probiootiliste kreemide mõju naha mikrobiootale

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Inimese naha mikrobioota on mitmekesine elukooslus, mis mängib olulist rolli nahahaiguste etioloogias. Nii atoopiline dermatiit kui ka akne on kroonilised põletikulised nahahaigused, mille puhul on muutunud naha mikroobikooslus. Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse probiootilisi baktereid sisaldavate kreemide mõju naha mikrobiootale, selleks analüüsiti naha mikroobikooslusi enne ja pärast kliinilist ohutuskatset. Antud uuringus selgus, et katsetatud kreemid ei avalda negatiivset mõju naha mikroobikooslusele ja statistiliselt olulist erinevust mikroobikooslustes ei esinenud, kuna tegemist oli tervete vabatahtlike seas läbiviidud ohutusuuringuga. Kasutatud probiootiliste kreemide täpsema mõju tuvastamiseks mikrobiootale, tuleb läbi viia kliiniline katse atoopilist dermatiiti ja aknet põdevate patsientide seas, sealjuures kasutades suuremat valimit.

Description

Keywords

naha mikrobioota, atoopiline dermatiit, akne, probiootikumid

Citation