Eestis elavate inimeste väärtushinnangud

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Selle bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada ja võrrelda Eestis elavate inimeste väärtushinnanguid 2006. ja 2016. aastal. Samuti püütakse töös leida seoseid inimesi kirjeldavate taustatunnuste (nt sugu, vanus) ja väärtuste, mida nad oluliseks peavad, vahel. Kasutatud on 2006. ja 2016. aastal Eestis läbi viidud Euroopa Sotsiaaluuringu andmeid. Analüüsi läbiviimiseks on moodustatud sagedustabelid ja teostatud klasteranalüüs. Andmete korrigeerimiseks, analüüsimiseks ning illustratiivsete jooniste tegemiseks on kasutatud rakendustarkvara SAS.

Description

Keywords

Euroopa Sotsiaaluuring, European Social Survey

Citation