IPDE intervjuu ärevate isiksuste skaalade kohandamine vene keelde

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Seminaritöö eesmärgiks oli Rahvusvahelise Isiksushäirete Diagnostilise Intervjuu ja sõelküsimustiku (IPDE, Maailma Terviseorganisatsioon,1995) venekeelse versiooni väljatöötamine, võttes vaatluse alla C-klastri DSM-IV süsteemi järgi, kuhu kuuluvad anankastne, vältiv ja sõltuv isiksushäire. Töö tulemuseks on vene keelde kohandatud IPDE test ning uuritud on ärevate isiksuste klastri alaskaalade sisemist reliaablust. Tulemused näitasid, et anankastse isiksuse skaala Cronbachi α oli 0,46, vältival isiksushäirel oli see 0,53 ning sõltuval isiksushäirel 0,37. Anankastse isiksushäire alaskaala IPDE-SQ väidete ja nendele vastavate Rahvusvahelise Isiksushäirete Intervjuu küsimuste korrelatsioonid olid vahemikus 0,06–0,72, vältiva isiksushäire puhul vahemikus -0,04–0,58 ning sõltuva isiksushäire puhul 0,07–0,69. Korrelatsioonid sõelküsimustiku väidete vahel on nõrgad, kuid üksikväidete korrelatsioonid koguskaalaga olid tugevad kõigi kolme isiksusehäire puhul.

Description

Keywords

Citation