Õpetajate suhtlemiskompetentsuse uuring

Abstract

Esitatud on Eduko projekti raames läbi viidud õpetajate suhtlemiskompetentsuse uuringu tulemusi: ankeet, õpilaste vastused ja üks uuringut kirjeldav ning tulemusi analüüsiv artikkel.

Description

Keywords

Õpetajate suhtlemiskompetentsus, õpimotivatsioon, õpiedukus, hoolivus

Citation