Hõredate ja stabiilsete väärtpaberiportfellide koostamine Balti aktsiaturu näitel

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Aastal 1952 pakkus Harry Markowitz välja idee, kuidas sobivalt aktsiaid portfelli valides õnnestub investeerimisriski vähendada. Kuna aktsiate osakaalude leidmiseks vajalikud aktsiate oodatavad tulusused ning tulususte kovariatsioonimaatriks ei ole a priori teada ning need leitakse hindamise teel, siis praktikas ei pruugi sel viisil moodustatud portfellid olla kuigi head. Peamiste probleemidena on välja toodud selliste portfellide korral portfelli madal tulusus ja absoluutväärtuselt ekstreemselt suured aktsiate osakaalud portfellis. Bakalaureusetöö eesmärk on uurida mõnda kirjanduses välja pakutud võimalust, kuidas kirjeldatud probleeme ületada. Töös vaadeldakse, kuidas osakaalude normidele seatud kitsendused ning portfelliteooria klassikalise minimeerimisülesande sihifunktsiooni modifitseerimine annavad võimaluse leida stabiilseid portfelle, kus aktsiate osakaalud portfellis ei muutu aja jooksul olulisel määral. Samuti võimaldavad need meetodid kontrollida portfelli hõredust ehk aktsiate arvu portfellis. Töös vaadeldud meetodeid analüüsitakse Balti aktsiaturul kaubeldavate aktsiate baasil moodustatud portfellide näitel ning võrreldakse neid erinevate näitajate põhjal klassikalise portfelliteooriaga saadud portfellidega.

Description

Keywords

minimaalse riskiga portfell, stabiilne ja hõre portfell, portfelli kaalude kitsendamine, minimum variance portfolio, constraining portfolio weights, sparse and stable portfolio

Citation