Helga Kross: foregrounding Estonian translators: "The fall of the house Usher" and "Usheri maja hukk"

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk on uurida lähemalt eesti tõlkijat Helga Krossi, tema elulugu ning tõlkepoeetikat Edgar Allan Poe lühijutu “Usheri maja Hukk” põhjal. Lisaks võrdleb autor Helga Krossi ning Johannes Aaviku sama teose tõlkeid. Töö koosneb kahest osast: kirjanduse ülevaatest ning empiirilisest analüüsist. Esimene osa keskendub tõlkija rollile kultuuri edasikandjana ning nähtamatusele ühiskonnas. Teine osa sisaldab Helga Krossi tõlkepoeetika analüüsi ning tõlkevõrdlust Johannes Aavikuga. Bakalaureusetööst selgub, et Krossi eelistab oma tõlkepoeetikas jääda nähtamatuks ning püüdleb identsuse poole originaaltekstiga. Krossi ja Aaviku tõlkepoeetikad on küllaltki erinevad. Aavik suhtub tõlkesse vabamalt, mis on omane tema ajastule, ning kasutab Poe’le iseloomulikke aspekte enda keeleuuenduslikel eesmärkidel.

Description

Keywords

inglise keel, tõlkimine, tõlkeanalüüs

Citation