Essays on factors influencing financing decisions of companies: risk, corporate control and taxation aspects

Date

2007-11-30T09:58:16Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Doktoritöö uurimisobjektiks on ettevõtete finantseerimisotsused ja neid mõjutavad tegurid. Doktoritöö teoreetilises osas vaadeldakse neid tegureid kolme tasandi lõikes: fundamentaalsed, klassikalised ja praktilised tegurid. Doktoritöös keskendutakse eelkõige riski-, kontrolliõiguse jaotuse ning Eesti tulumaksuseaduse mõjule. Töö põhiosa moodustavad neli avaldatud artiklit, kus uuritakse finantseerimisotsuste langetamist Eesti suurettevõtetes, finantsvõimenduse ja omakapitali riskitaseme omavahelist seost omanike piiratud vastutuse tingimustes, kontrolliõiguse jaotust era- ja riskikapitali pakkuvate ettevõtete poolt finantseeritavates projektides ning dünaamiliste maksukohustuse vähendamisele suunatud kauplemisstrateegiate kasutamist Eesti aktsiaturul. Neljast artiklist kolm on empiirilised ja tuginevad Eesti andmetel; üks aga teoreetiline. Artiklite tulemused näitasid, et hoolimata mõningastest erisustest juhinduvad nii Eesti kui ka vaadeldud välisriikide (USA, Soome) suurettevõtete finantsjuhid finantseerimisotsuste langetamisel sarnastest teguritest ning printsiipidest. Samuti selgus, et kontrolliõiguste jaotus on üheks keskseks küsimuseks ettevõtja ja riskikapitalisti vahelises finantseerimislepingus ning et Eestis toimub dividendideta aktsiatega kauplemise päeva ümbritseval ajal maksukohustuse vähendamisele suunatud kauplemine, mille mõjuga tuleks arvestada ka ettevõtte dividendi- ja finantseerimispoliitika kujundamisel. Töös õnnestus ka näidata, et seos finantsvõimenduse ja omakapitali riskitaseme vahel võib omanike piiratud vastutuse tingimustes olla ka negatiivne.

Description

Keywords

Citation