Mõõtmistulemuse esitamine. Kaudmõõtmised

Date

2007-01-17T15:03:26Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Mõõtmistulemuse esitamine koos määramatuse hinnanguga: tähendusega numbrid, vastuse ümardamine, info säilimise nõue, vastuse esitusviisid, näide. Otsesed ja kaudsed mõõtmised. Määramatuse hindamine kaudmõõtmise puhul. MathCADi kasutamine kaudmõõtmise määramatuse hindamisel.

Description

Keywords

tähendusega numbrid, vastuse ümardamine, info säilimise nõue, kaudmõõtmised, kaudmõõtmise tulemuse määramatus MathCAD'i vahenditega, summa ja vahe määramatus, korrutise ja jagatise määramatus, sõltuvad suurused, korrelatsioonitegur

Citation