Ülikooli vastuvõtuprotsessi robotiseeritud automatiseerimine

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Kasvav konkurents sunnib organisatsioone olema üha tõhusamad ja kvaliteetsetele teenustele orienteeritud. Kestev digitaliseerimine ja äriprotsesside automatiseerimine pakuvad lahendusi, mis aitavad ettevõtetel need eesmärgid saavutada. Tarkvararobootika (RPA) on üks kiiremini arenevaid tööriistu. See on kombinatsioon riistvara ja tarkvara tehnoloogiatest, mille eesmärgiks on ülesannete automatiseerimine. Jätkuvalt peetakse tarkvararobootikat uueks tehnoloogiaks, mistõttu on olemas küllaltki vähe empiirilisi uuringuid ja uurimistöid akadeemilistes andmebaasides.Seetõttu on antud töö uuriv. Antud tööst selgub, et tarkvararobootika tehnoloogiad suudavad pakkuda kohest väärtust läbi korduvate ülesannete automatiseerimise, mille hulgas on näiteks aruannete loomine, meilide automatiseerimine ja andmete automaatne liikumine. Robotid ja tarkvararobootika tehnoloogiad on muutunud üheks oluliseks konkurentsieeliseks erinevatele organisatsioonidele üle maailma, mis tegelevad sellistes valdkondades nagu masinõpe, andmete analüüsimine, protsessikaeve, tehisintellekt jne. Antud töö on heaks näiteks tarkvararobootika tehnoloogia edukast juurutamisest organisatsioonides ja aitab saada ülevaate erinevatest tarkvararobootika võimalustest.
Increasing competitiveness forces organizations to be more efficient and service-oriented. Continuous digitization and automation of the business processes are among those solutions which can help companies to achieve those goals. Robotic Process Automation (RPA) is a new emerging and one of the fastest developing tools. It is a combination of hardware and software technologies, dedicated to automating manual tasks and do things very simple. Still, it is considered that RPA is new technology and there are very few empirical studies and research papers in academic and research databases. Therefore, this study is exploratory. The study discovered that Robotic Process Automation technologies can bring immediate value by automating repetitive tasks including, report creation, mail automation and data migration. Robots and Robotic Process Automation technologies cannot just benefit organizations, but also are becoming one of the key competitive advantages for the organization across the globe, which stands with machine learning, data analytics, process mining, artificial intelligence etc. This paper will be a good example of successful implementation of this technology and will help to get an overall idea about RPA opportunities.

Description

Keywords

Citation