Koolieelsed lasteasutused 2009/2010 õppeaastal EHIS-e andmetel (10.11.2009 seis)

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas analüüsis antakse kõigepealt ülevaade koolieelsete lasteasutuste 2009/2010 õppeaasta üldisest statistikast ning seejärel käsitletakse lasteasutuste lastega ja asutusega seotud tegevusnäitajaid, nende osas pööratakse suurem tähelepanu hariduslike erivajadustega arvestamisele. Pedagoogidega seotud tegevusnäitajaid käsitletakse koolieelsete lasteasutuste pedagoogide analüüsis.

Description

Keywords

õpetajad, hariduslikud erivajadused, õpetajad, lapse areng, lasteasutused, lasteaiad, alusharidus

Citation

Collections