Biological Quality According to Macroinvertebrates in Streams of Estonia (Baltic Ecoregion of Europe): Effects of Human-Induced Hydromorphological Changes

Date

2016-04-27

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Inimesed on muutnud väga paljude vooluveekogude hüdromorfoloogiat: voolukiirust, põhja iseloomu ja voolusängi kuju. Sellised muutused on nende veekogude elustikku sageli oluliselt mõjutanud. Enamik Eesti jõgedest on vähemalt mingis osas õgvendatud, paljud ka paisutatud. Õgvendamise käigus kaevatakse kogu vooluveekogu või mõni selle osa sirgeks. Tulemuseks on voolukiiruse ja põhja iseloomu ühtlustumine. Paisutamise käigus muudetakse kiirevooluline jõelõik seisuveeliseks järveks, kuhu setib muda. Suurselgrootud on palja silmaga nähtavad, veekogude põhjal, taimedel, setete sees või veepinnal elavad loomad. Neid on veekogude seisundi indikaatoritena kogu maailmas palju kasutatud, sest nad reageerivad ennustatavalt mitmesugusele inimtegevusele, eriti orgaanilisele ja happelisele veereostusele. Pole selge, kas Eestis seni kasutatav vooluvete seisundi hindamissüsteem suurselgrootute järgi sobib ka hüdromorfoloogiliste muutuste usaldusväärseks iseloomustamiseks. Praeguse doktoritöö eesmärgiks oli hinnata paisutamise ja õgvendamise mõju vooluvete suurselgrootute seisundile. Selleks kasutati nii senist hindamissüsteemi kui töötati välja uus hindeks hüdromorfoloogiliselt muudetud jõeosade üle otsustamiseks. Paljud suurselgrootud osutusid vooluvete paisutamise ja/või õgvenduse suhtes oluliselt tundlikeks. Uus indeks MESH võimaldas usaldusväärselt hinnata paisjärvede mõju suurselgrootutele.
Alteration of hydromorphology as a consequence of human activities (e.g. damming and channelization) poses a significant threat to habitat quality and in turn to riverine communities. Taxonomic composition of benthic macroinvertebrates has been widely used as an indicator of running water quality. It is not clear whether the metrics included in the Estonian multimetric index of biological quality reflect hydromorphological disturbances appropriately. The aims of this Theses were 1) to assess the effect of damming and channelization on stream biological quality using current national multimetric index, and 2) to develop new index specially for hydromorphologically degraded streams. Most macroinvertebrate-based indices of biological quality, belonging to the corresponding national multimetric index, were significantly and negatively influenced both by damming and channelization. The new index The MESH distinguished reliably the above-dam macroinvertebrate communities from those of the other areas

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

jõed, vooluveekogud, hüdrobioloogia, rivers, watercourses, hydrobiology

Citation