Behavioural, pharmacological and neurochemical characterization of limbic system-associated membrane protein (LSAMP) deficient mice

Date

2013-05-09

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

LSAMP valk, mida kodeerib Lsamp geen, on raku adhesioonimolekul, mis on seotud aksonite suunamise ja neuriitide väljakasvuga. LSAMP valgul on oluline seos ärevuse taseme ja psühhiaatriliste häirete esinemissagedusega. LSAMPi tähtsust rõhutab ka asjaolu, et Lsamp on osutunud tuumorsupressorgeeniks. Üks levinud viis uurida geeni funktsiooni on luua mudelorganism, milles uuritav geen ja valk puuduvad (knockout mudel). Käesolevas uuringus kasutatigi Lsamp geeni funktsiooni edasiseks uurimiseks Lsamp geeni puudulikkusega hiireliini, s.o hiiri, kelle organismis funktsionaalne LSAMP valk puudub. Lsamp geeni puudulikkusega hiired on elujõulised ja normaalse sigivusega ning neil ei esine märgatavaid kõrvalekaldeid ajuanatoomias. Küll aga kutsub Lsamp geeni väljalülitamine esile ulatuslikke muutusi käitumises: Lsamp knockout hiired on hüperaktiivsed, vähenenud ärevusega, ujuvad aeglasemalt ning ei püga üksteisel vurrusid ega ilmuta muid hierarhia kehtestamise ja/või agressiivsuse märke. Lisaks on Lsamp geeni puudulikkusega hiired ülitundlikud bensodiasepiinide suhtes, kuid märkimisväärselt tundetud amfetamiini stimuleeriva toime suhtes. Neid farmakoloogilisi efekte, nagu ka Lsamp geeni puudulikkusega hiirte vähenenud ärevust ja agressiivsuse puudumist saab seletada GABA A retseptori alaühikute α1 ja α2 ekspressiooni suhte muutusega, dopamiini transporteri vähenenud tasemega keskajus ja serotoniinisüsteemi suurenenud aktiivsusega. Kokkuvõtteks, Lsamp geeni väljalülitamine kutsub esile ulatuslikke muutusi ärevuses, liikumisaktiivsuses ja sotsiaalses käitumises, halvendab kohanemisvõimet ning põhjustab olulisi muutusi põhiliste monoaminergiliste süsteemide tasakaalus ajus. Lsamp knockout hiired on paljutõotav mudel psühhiaatriliste häiretega kaasnevate sotsiaalse käitumise muutuste uurimiseks. Samuti võib LSAMP valgu ning tema lähisugulaste ja interaktsioonipartnerite – teiste IgLON valguperekonna liikmete – uurimine aidata avastada uusi psühhiaatriliste häirete kujunemisega seotud molekulaarseid radu ning töötada välja uusi paremaid psühhiaatrilisi ravimeid.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

transgeensed loomad, membraanivalgud, neurokeemia, limbiline süsteem, farmakoloogiline toime, transgenetic animals, membrane proteins, neurochemistry, limbic system, pharmacological effect

Citation