Medicalization, values and patient participation

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

The question whether and how to define something as a disease has been contentious in practice. In the thesis, I argue that when deciding whether and how to define something as a disease, values must be relied upon. Against the value-free ideal of science, I use the argument from inductive risk to show that medicalization is inevitably value-laden. Instead of worrying about any value influence in medicalization, I propose that values interfere with medicine’s epistemic and ethical goals only when they are held dogmatically and/or contradict medicine’s ethical goals. To mitigate such pernicious influence of values, values should be managed through a negotiation between diverse actors. This includes sometimes patients who as outsiders are particularly well positioned to challenge values within medicine. In this way we improve the chances that disease definitions are epistemically and ethically acceptable. These are disease definitions that support medicine’s epistemic and ethical goals.

Description

Küsimus, kas ja kuidas määratleda midagi haiguseks, on praktikas olnud keeruline. Magistritöös vaidlen vastu teaduse väärtusvabale ideaalile, mille järgi ei tohiks haigusi määratleda väärtuste abil, kuna need võivad õõnestada meditsiini episteemilisi ja eetilisi eesmärke. Ma kasutan induktiivse riski argumenti, et näidata, et haiguste definitsioonid on paratamatult väärtustega seotud. Selmet muretseda igasuguse väärtuste mõju pärast meditsiini episteemilistele ja eetilistele eesmärkidele, väidan, et väärtused kahjustavad neid eesmärke ainult siis, kui neisse suhtutakse dogmaatiliselt ja/või need on vastuolus meditsiini eetiliste eesmärkidega vähendada kahju patsiendi tervisele ja austada patsiendi autonoomiat. Et leevendada niisuguste väärtuste kahjulikku mõju meditsiinile, tuleks neid kritiseerida paljude osapoolte vaheliste läbirääkimiste kaudu. Läbirääkimised peaksid mõnikord kaasama ka patsiente, kellel on mitteekspertidena on eriti hea vaatenurk, et vaidlustada meditsiinisiseseid väärtushinnanguid. See tõstab tõenäosust, et haiguste definitsioon on episteemiliselt ja eetiliselt vastuvõetavad.

Keywords

philosophy, medicine

Citation