Interpreteeritava ja töödeldud MIDI-vormingus muusika tajumise iseärasused

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada interpreteeritava ja töödeldud automaatse (siin kontekstis arvuti esitatud, aga mingit emotsiooni jäljendada püüdva) muusika tajumise iseärasused. 81 katseisikule esitati 10 helikatkendit, millest 9 olid MIDI-vormingus ja töödeldud Director Musices programmiga nii, et vastaksid teatud emotsionaalsele seisundile (hirmule, vihale, kurbusele, õnnelikkusele, neutraalsusele) ning üks oli loomulik interpretatsioon pianist C. Colombo esituses. Katseisikutel paluti hinnata iga helikatkendi puhul tajutavat emotsiooni (valida tuli viha, hirmu, kurbuse, õnnelikkuse seast või märkida kategooria „muu“ ja anda vabas vormis vastus) ning kuuldu loomulikkust, meeldivust ja väljendusrikkust. Tulemused kinnitavad eelnevaid teadmisi sellega, et töödeldud MIDI-vormingus muusikas tajuti neljal juhul üheksast kõige sagedamana programmeerides taotletud emotsiooni, olenemata sellest, kas tegu oli muusikaharidusega või -hariduseta isikutega. Seejuures oli ootuspärane, et interpreteeritav muusika sai võrreldes automaatse muusikaga kõrgemad hinnangud loomulikkusele, meeldivusele ja väljendusrikkusele.

Description

Keywords

Citation