Koolieelikute ja 1. Klassi õpilaste lugemisoskusega seotud tegurid ning arvutipõhise õppemängu mõju lugemisraskustega laste lugemisoskusele

Date

2010-08-17

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada lugemisoskusega seotud tegurid eesti lastel, erinevused lugemisraskustega ja –raskusteta koolieelikute ning 1. klassi õpilaste lugemisoskuses, vaimsetes võimetes ja visuaalse info töötlemise kiiruses. Uurisin arvutipõhise lugemismängu mõju lugemisraskustega laste lugemisoskusele. Uurimuses osales 252 last vanuses 6 – 8 eluaastat (152 poissi ja 100 tüdrukut), 126 koolieelikut ja 126 esimese klassi õpilast. Tulemused näitasid, et lugemisoskuse ülesannetes, vaimsete võimete ja visuaalse info töötlemiskiiruse testides said 1. klassi õpilased koolieelikutega ning lugemisraskusteta lapsed -raskustega lastega võrreldes paremaid tulemusi. Arvutipõhine mäng parandas lugemisraskustega laste sõnade ning pseudosõnade lugemise oskust. Lugemisoskusega enim seotud teguriteks olid tähtede tundmine, pseudosõnade lugemine, esimese foneemi ärajätmine, numbrimälu, tähtede, värvide ja numbrite kiire nimetamine ning üldintelligentsus.
The paper examined factors related to Estonian children´s reading ability, differences in reading skills, cognitive abilities and visual information processing speed in pre-school and first grade children with and without reading difficulties. The effect of a computer-based reading game on the reading ability of the children with reading difficulties was also examined. 252 children, 6 – 8 years old children (152 boys and 100 girls), 126 pre-schoolers and 126 first–graders, participated in the study. The results showed that in reading tasks, tests of cognitive abilities and visual information processing speed first-graders performed better compared to pre-schoolers, and children without reading difficulties did better than the children with such difficulties. Practicing with computer-based game improved the ability to read words and pseudowords of the children with reading difficulties. The factors most related to reading skills were found to be letter, pseudoword reading, omitting the first phoneme, short term memory, rapid automized naming of letters, colours and numbers, and general intelligence.

Description

Keywords

teadusmagistritööd, haridus, lugemisoskus, lugemisraskused, arvutipõhine õppemäng

Citation