A corpus-based study of the polysemy of 'cheers' in American and British English

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Korpusepõhised uurimused on valdkond, mis annab hea ülevaate kindla valitud keele kindla keeleüksus(t)est. Käesoleva tööga püüan anda vaadet sõna cheers erinevatele kasutusvõimalustele Ameerika ja Briti inglise keeles. Mainitud sõna valisin sõna polüseemia tõttu. Polüseemia tähendab, et sõnal on mitu tähendust. Minule põhiliselt huvi pakkuv valdkond oli näha, kas ja milliseid erinevusi on sõnal inglise keele kahes põhivariandis. Näiteks soovisin ma teada saada, kas cheers’i kasutatakse tänuavaldusena rohkem Briti või Ameerika inglise keeles.

Description

Keywords

inglise keel, Ameerika inglise keel, mitmetähenduslikkus, korpused (keelet.)

Citation