Meeleolu- ja ärevushäirete sümptomid ning problemaatiline nutitelefoni kasutamine noorukitel: sotsiaalse toetuse roll ja soolised erinevused

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Digiseadmete kasutamine on muutunud noorukite igapäevaelu osaks, kuid teadusuuringuid noorukite problemaatilise nutitelefoni kasutamise, meeleolu- ja ärevushäirete sümptomite ning sotsiaalse toetuse seoste kohta on vähe. Töö eesmärk oli uurida, kuivõrd on noorukite tajutud sotsiaalne toetus seotud problemaatilise nutitelefoni kasutamise ning meeleolu- ja ärevushäirete sümptomitega, võttes seejuures arvesse ilmajäämishirmu, digiseadmetes veedetud aega ja sugu. Läbilõikelise uuringu valimi moodustasid 234 Eesti kooliõpilast (Mvanus = 13,4, 56,8% tütarlapsed), kes täitsid küsimustiku vanematelt ja sõpradelt tajutud sotsiaalse toetuse, ilmajäämishirmu, meeleolu- ja ärevushäirete sümptomite, digiseadmete kasutamise ning problemaatilise nutitelefonide kasutamise (PNK) kohta. Keskmiste võrdlemisel selgus, et tütarlastel olid kõrgemad näitajad ilmajäämishirmus, sotsiaalsetele tegevustele pühendatud digiajas, meeleolu- ja ärevushäirete sümptomaatikas ning PNK-s. Mitmesed regressioonanalüüsid näitasid, et digivahendites tehtavatest sotsiaalsetest, meelelahutuslikest ja produktiivsetest tegevustest ennustasid ainult sotsiaalsed tegevused ja nendele kuluv aeg meeleolu- ja ärevushäirete sümptomeid ning PNK-d. Struktuurivõrrandite mudeli (SEM) tulemuste kohaselt oli nii poiss- kui tütarlastel kõrgem tajutud sotsiaalne toetus seotud madalamate meeleolu- ja ärevushäirete sümptomitega nii otse kui ilmajäämishirmu kaudu vahendatuna. Tütarlastel ilmnes kõrgema tajutud sotsiaalse toetuse ning madalama PNK vahel otsene ning sotsiaalse digiaja ja ilmajäämishirmu kaudu vahendatud seos. Poisslastel soodustas PNK-d ilmajäämishirm, mis oli omakorda sõltuv tajutud sotsiaalsest toetusest. SEM järgi puudus oluline seos meeleolu- ja ärevushäirete sümptomite ning PNK vahel. Töö tulemused osutavad, et nii PNK kui meeleolu- ja ärevushäirete sümptomid võivad alguse saada vähesest sotsiaalsest toetusest. See teadmine viitab omakorda, et noorukite problemaatilise digiseadmete kasutamise ning meeleolu- ja ärevushäirete ennetamisel ja ravimisel võib abi olla tähelepanu pööramisest sotsiaalsele tugivõrgustikule.

Description

Keywords

sotsiaalne toetus noorukieas, noorukiea vaimne tervis, problemaatiline nutitelefoni kasutamine, social support in adolescence, adolescents’ mental health, problematic smartphone usage, gender differences

Citation