Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis I osa

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev artiklikogumik on mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele, koolide partnerorganisatsioonide esindajatele ning kõigile teistele, kes tegelevad läbivate teemade õpetamisega või nende õpetamise kavandamisega koolis. Koolides on läbivate teemade rakendamist praktiseeritud tänaseks pea neliteist aastat. Sellele õppe- ja kasvatustöö osale taaskord keskenduma ja kogumikku avaldama ajendasid sisseviidud muudatused riiklikus põhikooli õppekavas. Uuendatud õppekava täpsustas juba praegu koolides käsitletavaid läbivaid teemasid ja nende rakendamise põhimõtteid.

Description

Keywords

keelekümblus, artiklikogumikud, kõlbluskasvatus, väärtuskasvatus, innovatsioonid, haridustehnoloogia, infotehnoloogia, meediaõpetus, kultuuriline identiteet, aredustegevus, õppekavad, üldhariduskoolid

Citation

Collections