Koolieelses lasteasutuses 5-7 aastastele lastele õpetatavad tehnilised oskused kunsti õpetamisel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, kui mitmekesised on õpetatavad tehnilised oskused, kasutatavad vahendid ja õpetatavad töövõtted kunsti õpetamisel 5–7-aastastele lastele. Uurimus viidi läbi Google Formsi keskkonnas loodud küsimustiku abil. Küsimustiku täitis 34 Tartumaa munitsipaallasteaia õpetajat

Description

Keywords

Citation