Corpus-based analysis on the use of 'this' and 'it'

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaurusetöö “Korpuseanalüüs asesõnade this ja it kasutamisest” teemaks on inglise keelt õppivate eestlaste asesõnade this ja it kasutamist. Analüüsiks oli võetud 2014. aasta Tartu Ülikooli õppijakeele korpus, mis koosnes 127-st tekstist, mis olid inglise keele ja kirjanduse õppe sisseastumiseksami kolmanda küsimuse vastused. Töö eesmärgiks oli leida, kui tihti ja millistes kontekstides kasutavad this ja it valesti inglise keelt õppivad eestlased.

Description

Keywords

inglise keel, keeleteadus, korpused (keelet.), asesõnad, grammatika

Citation