Transcranial brain sonography in the Estonian cohort of Parkinson’s disease

Date

2019-08-29

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Eestis läbiviidud uurimustöö eesmärgiks oli näidata aju ultraheli uuringu abil Parkinsoni tõve korral tekkivaid muutusi keskajus asuvas musttuumas, mis aitaks seda haigust diagnoosida. Täiendavalt uuriti ka ultraheliuuringu tulemuste seoseid depressiivsete sümptomite esinemisega. Tegemist on innovaatilise meetodiga Parkinsoni tõve diagnoosimiseks, mida Eestis pole varem uuritud. Uuringus osales 300 PT patsienti ja 200 kontrollisikut. Aju musttuum sisaldab dopamiinirakke, mis Parkinsoni tõvega haigetel haiguse kulu jooksul hävinevad. Läbi kolju tehtava ultraheliuuringu käigus on võimalik mõõta musttuuma piirkonna suurust ja selle kajarikkuse (hüperehhogeensuse) asümmeetria alusel kinnitada Parkinsoni tõve diagnoosi. Uuringul määrati ultraheli diagnostiline väärtus haigete eristamiseks tervetest, mis ühtib varasemalt teistes riikides leitud tulemustega; kõige olulisemaks tulemuse mõjutajaks on vanus. Lisaks näidati erinevust vasaku ja parema ajupoole vahel, mis on seoses esmassümptomite tekkimise poolega. Lisaks aitab ultraheliuuring kirjeldada depressiivsete sümptomite ilmnemist Parkinsoni tõvega haigetel ajutüves asuvate Raphe tuumade ehhogeensuse esinemise põhjal. Raphe tuumad osalevad virgatsaine serotoniini tootmisel, mille vähenemisel kahjustuse korral võivad tekkida depressiooni sümptomid. Uuring näitas, et ultraheli uuring võimaldab hinnata Raphe tuumade terviklikkust ja on hea meetod varjatud depressiooni sümptomite väljaselgitamiseks. Läbiviidud uuring oli esimene ulatuslik aju ultraheliuuring Eestis, mis kinnitas ultraheliuuringu diagnostilist väärtust Parkinsoni tõve diagnoosimiseks. Lisaks teaduslikule väärtusele on sellel oluline kliiniline tähtsus seoses uue meetodi rakendamisega Parkinsoni tõve käsitluses.
The aim of the research carried out in Estonia was to show by transcranial brain sonography the changes in Parkinson's disease in substantia nigra, which would help diagnose the disease. Transcranial brain sonography is an innovative method for diagnosing Parkinson's disease, which has not been studied in Estonia before. By sonography examination of the skull, it is possible to measure the size of the substantia nigra echogenicity and confirm the diagnosis of Parkinson's disease on the basis of its asymmetry in substantia nigra hyperechogenicity. The study determined the diagnostic value of SN+ to distinguish patients from healthy ones, which is consistent with the results previously found in other countries. There was a difference between the left and right sides of the SN+ that are related to the onset of the Parkinson’s disease initial symptoms. In addition, age was the most important factor influencing the asymmetry of SN+. The ultrasound study helps to describe the appearance of depressive symptoms in PD patients based on the occurrence of echogenicity of Raphe nuclei in the brainstem. The study showed that the transcranial brain sonography examination provides an estimate of the integrity of the Raphe nuclei and is a good method for detecting the symptoms of hidden depression. The conducted study was the first extensive transcranial brain sonography study in Estonia confirming the diagnostic value of ultrasound in the diagnosis of Parkinson's disease.  

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

Parkinsoni tõbi, depressioon, diagnostika (med.), substantia nigra, ajutüvi, ultrahelidiagnostika, Eesti

Citation