Kristlus või antikristlus: Friedrich Nietzsche "Antikristuse" ja Adolf von Harnacki "Kristluse olemuse" ideede võrdlus

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö peamine eesmärk on jõuda selgusele, kas Nietzsche on süüdi selles, milles teda sageli süüdistatakse - kristluse meelevaldses ja vulgaarses subjektiivses taunimises ja õõnestamises – või on Nietzsche poolt „Antikristuses“ esitatud argumentides siiski ka argumenteeritud põhi. Autori eesmärk on vaadelda Nietzsche kristluse kriitikat, esitada selle põhijooned ning asetada need Adolf von Harnacki poolt „Kristluse olemuses“ esitatud argumentidega omavahelisse dialoogi. Töö peamine küsimus on, kuidas kaks autorit kristlust näevad ja kas kahe autori vahel on ühisosa, mis omavahelises dialoogis annaksid meile konkreetsema pildi kristlusest.

Description

Keywords

kirjandusanalüüs, Friederich Nietzsche, "Antikristus", Adolf von Harnacki, "Kristluse olemus"

Citation