Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitika temaatiline saksa-eesti valiksõnastik

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö raames koostas töö autor Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitika teemalise saksa-eesti valiksõnastiku. Teemavalikul sai autori jaoks määravaks isiklik kogemus rändepoliitika valdkonnas ning teema ühiskondlik aktuaalsus. Olles viibinud praktikal Saksa parlamendis ning puutudes seal igapäevaselt kokku poliitiliste aruteludega rändekriisi ja pagulaste teemal, tundis autor, et eesti keeles ei ole vastava valdkonna terminoloogia piisaval määral välja kujunenud ning sel teemal rääkimine seetõttu raskendatud. Käesoleva töö eesmärk oli võrrelda Euroopa Liidu rändepoliitika ja ühise varjupaigasüsteemi alusdokumentide saksa- ja eestikeelseid versioone ning anda ülevaade mõlemas keeles kasutusel olevast terminoloogiast. Töö on suunatud kõigile, kelle jaoks on oluline kasutada õiget terminoloogiat rändepoliitika valdkonnas. Autor ise arvab, et sõnastik võiks kasulik olla eeskätt tõlkidele/tõlkijatele, aga kindlasti ka ajakirjanduses töötavatele inimestele.

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting, saksa keel, eesti keel, rändepoliitika, asüül, sõnastikud

Citation