Serratia marcescens kitinaasi ChiA kitiinile seostumise kineetika

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kitiin on looduses rohkelt esinev biopolümeer, mis koosneb N-atsetüülglükoosamiini monomeeridest. Kitiini lagundavad looduses ensümaatiliselt kitinaasid, mida produtseerivad väga erinevad organismid. Kitinaaside uurimisel on saanud mudelorganismiks mullabakter Serratia marcescens. S. marcescens kitinolüütiline süsteem koosneb kahest eksokitinaasist – ChiA ja ChiB, endokitinaasist ChiC ja lüütilisest polüsahhariidi monooksügenaasist. Käesolevas töös on uuritud S. marcescens ChiA seostumist kitiinile eesmärgiga välja selgitada, kas kiirem on ensüümi assotsieerumine kitiini pinnale või kitiiniahela komplekseerumine ensüümi aktiivtsentrisse. Lisaks uuriti ensüümi katalüütilises tsentris paikneva aminohappe Trp167 rolli seostumises ChiA mutandi ChiA W167A abil, kus Trp167 on asendatud alaniiniga. Kahjuks ei saanud antud katseandmete põhjal määrata seostumise kiirust limiteerivat etappi, kuna kiire eksponendi relaksatsiooniaegu ei saanud leida, selleks on edasist uurimist on vaja. Andmed näitavad, et Trp167 ei oma olulist rolli assotsiatsioonil.

Description

Keywords

Serratia marcescens ChiA, ChiA W167A, α-kitiin, seostumiskineetika

Citation