Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund - ajakirjandus ja meelelahutus

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimuse põhieesmärk on kirjeldada ajakirjanduses ja meelelahutuses kasutatava kirjakeele kvaliteeti, teha kokkuvõtted ning töötada välja järeldused ja soovitused eesti kirjakeele arendamise strateegia koostamiseks. Uurimuse lähtekohana on kasutatud varasemaid uuringuid ajakirjanduse ja meelelahutuse leviku, sisulise analüüsi ja keelsuse ning keelelise toimetamise kohta.

Description

Valdkond: Ajakirjandus ja meelelahutus

Keywords

õigekiri, õigekeelsus, küsitlusuuringud, keelekasutus, meediauuringud, meedia, valdkonnaspetsiifilised keeled, keelsus, kirjakeele kvaliteet, kirjakeel, keelehoiakud, keeletugi, eesti keel, meelelahutus, ajakirjandus, keelekeskkond

Citation

Collections