Can Autonomous Machines Make Ethical Decisions?

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö küsib, kas autonoomsed masinad suudavad teha eetilisi otsuseid. Autonoomse masina all mõeldakse siin selliseid masinad, mis on võimelised tegutsema ilma pideva inimese poolse juhtimiseta ning mida kontrollib tehisintellekt. Autor arutleb eeliste ja puuduste üle, mis on erinevatel eetilistel printsiipidel, mida masin saaks kasutada alusena oma otsuste tegemisel. Siia on kaasatud nii klassikalised eetikateooriad nagu näiteks utilitarism kui ka alternatiivsed lähenemised nagu juhtumipõhine masinõpe. Samuti leitakse, et valdkonnapõhise eetika masinasse juurutamine oleks kergem, kui püüd korraga arendada üldisel eetikal põhinevat masinat. Vaadeldakse ka üldist masinapoolse otsustusprotsessi olemust ning jõutakse järeldusele, et kuna masinal puudub teadvus, vaba tahe, kavatsuslikkus ja omakasupüüdlikkus, siis ei ole masinad võimelised tegema eetilisi otsuseid sel moel nagu inimene. Sellest hoolimata on masinad võimelised tegema otsuseid, mida saab pidada eetiliseks mingis kindlas situatsioonis, juhul kui neisse on implementeeritud sobiv eetiline printsiip ning masin suudab koguda adekvaatset infot end ümbritseva kohta.

Description

Keywords

eetika, intellektitehnika, robotid

Citation