Positsioonilised arvusüsteemid

Abstract

BeSt programmi toetusel loodud sisupakett sisaldab kolme teemat. Esimene teema - arvusüsteemid - kirjeldab positsiooniliste arvusüsteemide olemust. Teine suurem teema - kahendsüsteem - on pühendunud kahendsüsteemi arvudele ja teisendustele kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja tagasi. Samuti tulevad teises osas lähemale vaatlusele erinevad kahendsüsteemi liigid ja tehted kahendarvudega. Kolmas osa on silmaringi laiendav osa, kus selgitatakse kaheksand- ja kuueteistkümnendsüsteemi olemus.

Description

Keywords

BeSt programm, sisupakett, positsiooniline arvusüsteem, tehted, komakohad, kuuekümnendsüsteem, kahendsüsteem, binaarsüsteem, kümnend-kahend kood, kaheksandsüsteem, kuueteistkümnendsüsteem

Citation