Analüütikaprojektide realiseerimise tehnoloogilised lahendused

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev magistritöö analüüsib ja kirjeldab peamisi tehnoloogiad, mida kasutatakse suuremate analüütikaprojektide korral: andmeladu, andmejärve, loogilist andmeladu ja andmejaoturit. Analüüs sisaldab eestikeelses teaduskirjanduses seni käsitlemata tehnoloogilisi lahendusi. Töö sisaldab ülevaadet tehnoloogiate arhitektuurist, tugevustest ning nõrkustest. Lisaks võrdleb magistritöö käsitletud tehnoloogiaid ning koondab tehnoloogiate omadused tabelina. Magistritöö lõpptulemust saavad praktilise sisendina kasutada analüütikavaldkonna projektide tellijad ja arendajad. Töö annab info uudsematest valdkonna tehnoloogiatest ning vajaliku sisendi paremate lahenduste pakkumiseks. Lisaks saab magistritööst sisendi, mis aitab valida ettevõtte vajadustest lähtuva tehnoloogilise lahenduse.

Description

Keywords

Andmeladu, andmejärv, loogiline andmeladu, andmejaotur, ärianalüüs

Citation